کارخانه ما:


ماشین آلات اصلی عبارتند از: آسیاب پشت سر هم گرم، آسیاب ریخته گری مداوم، چهار غلتکی برگشت ناپذیر آسیاب نورد سرد، چهار رول برگشت ناپذیر تجهیزات فویل نورد.

همچنین با ABB ابزار نوع، tension- در زمین، کوره آنیل، خط برش، کوره های ذوب، خط رفع، استاتیک خط روغن کار برق، 2000 رنگ خط تولید پوشش و سایر تجهیزات کمکی مجهز شده است.


آسیاب نورد سرد


تجهیزات نورد فویل

5.1 (001) .jpg نوع

5.2.jpg


رنگ خط تولید پوشش


تجهیزات شطرنجی
5.3 (001) .jpg نوع5.4 (001) .jpg نوع