عملکرد استفاده از روکش آلومینیوم در دکوراسیون چیست؟

- Nov 09, 2020-

1. محیط مرطوب را بهبود ببخشید

روکش آلومینیوم می تواند به طور موثری وضعیت رطوبت دیوار را بهبود بخشد و از تراکم و غیره جلوگیری کند. هنگام استفاده از روکش آلومینیوم به عنوان یک دیوار خارجی ، می تواند از مرطوب بودن مواد عایق جلوگیری کند و همچنین می تواند درجه حرارت کل دیوار را افزایش دهد و باعث کاهش رطوبت ، در نتیجه عملکرد عایق دیوار را بهبود می بخشد.

2. ایمن تر

استفاده از روکش آلومینیومی به عنوان دیوار پرده آلومینیومی از طریق روش اتصال کیل است که در صورت استفاده در ساختمان های بلند مرتبه ایمن تر و قابل اطمینان تر است و مشکلات حفره و ترک خوردگی دیواره خارجی را در گذشته برطرف می کند.

3. صرفه جویی در انرژی

روکش آلومینیوم به خوبی می تواند نیازهای صرفه جویی در انرژی منطقه شمال غربی را برآورده کند. استفاده از روکش آلومینیوم به عنوان یک دیوار خارجی می تواند به طور قابل توجهی باعث بهبود محیط زندگی و پایداری حرارتی داخل خانه ، کاهش استفاده از انرژی گرمایی و دستیابی به اثرات صرفه جویی در انرژی شود.

4. دمای داخل خانه را تنظیم کنید

روکش آلومینیوم به عنوان یک دیوار خارجی می تواند دمای داخلی را به خوبی تنظیم کند. از آنجا که ظرفیت حرارتی دیوار خانه نسبتاً زیاد است ، استفاده از روکش آلومینیومی در قسمت بیرونی دیوار می تواند باعث کاهش سرعت از دست دادن گرمای داخلی و ایجاد ثبات در دمای اتاق شود. در تابستان ، دیوار روکش آلومینیومی می تواند تابش خورشید و انتقال گرمای خارجی را تا حد زیادی کاهش دهد ، به طوری که فضای داخلی ساختمان می تواند در زمستان گرم و در تابستان خنک باشد. این مواد دیگر است. بی بدیل

5. زیبا

سطح روکش آلومینیوم را می توان در رنگهای متنوع پاشید و الگوهای مختلف زیبایی را بر روی دیوار ایجاد کرد و می توان با ترکیب دیوارهای پرده شیشه ای اشکال ظاهری مختلفی ایجاد کرد ، ساختمان را نجیب و ظریف تر کرد. دیواره های خارجی به طور کلی باید اثرات زیبایی را در نظر بگیرند ، و بدست آوردن روکش آلومینیوم ماده ای نسبتاً آسان است.