استفاده از صفحه آلومینیوم الگو

- Nov 15, 2020-

1. آلومینیوم - منیزیم الگوی آلومینیوم صفحه آلومینیوم

آلومینیم - منیزیم آلومینیوم آلومینیوم صفحه الگو مقاومت در برابر خوردگی عالی و عملکرد ضد زنگ ، و استحکام و سختی آن بسیار بالا است. اغلب در تولید کشتی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

2. آلومینیوم الگوی آلومینیوم صفحه آلومینیوم

آلومینیوم آلومینیوم آلومینیم صفحه الگو دارای استحکام بالا و مقاومت در برابر زنگ عالی است، و اغلب در کف اتومبیل های باری و سردخانه استفاده می شود.

3. آلومینیوم معمولی الگوی آلومینیوم صفحه آلومینیوم

صفحه آلومینیوم الگوی آلومینیوم معمولی نوعی صفحه آلومینیومی است که در زندگی روزمره بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت نسبتا ارزان است، و معمولاً در سردخانه، کف و بسته بندی بیرون استفاده می شود.