ورق های آلومینیومی براق مقرون به صرفه

- Nov 08, 2017-

ما انواع ورق های آلومینیومی برای فروش داریم و انتخاب ما همیشه در حال رشد است.

هنگامی که برای استفاده از ورقهای منسوج ساخته می شود، گزینه های بی پایان هستند. چند ایده شامل موارد زیر است:

  • طبقه صنعتی مدرن

  • نمای داخلی و بیرونی نمای داخلی مدرن

  • سقف یا سقف صنعتی مدرن

  • آسانسور آسانسور سواری

  • درب های عقب افتاده

  • تخته های مدرن، پانل ها یا تخت کامیون

  • آشپزخانه backsplash