LME آلومینیوم

- Oct 11, 2017-

عوامل تاثیرگذار برای قیمت آلومینیوم LME

همانطور که برای شرکت پردازش آلومینیوم، آنها باید خطرات نوسان را حل کنند

قیمت آلومینیوم، کالاهای متوسط ​​و قیمت محصولات شناخته شده به پایان رسید.

عرضه و تقاضا نه تنها بخش مهمی برای قیمت آلومینیوم است،

اما همچنین انتظارات و احساسات در بخش مالی.

خطرات نوسان آلومینیوم

غیر قابل پیش بینی است که قیمت آلومینیوم تغییر کند و نوسان قیمت نیز باشد

بسیار قوی. که نه تنها اثر مارجین سود، ارزش سهام،

بلکه رفتار مشتریان نیز می باشد.

 

تجارت آلومینیوم

برای صنعت پایه، مدیریت ریسک قیمت توسط تجارت بازار آینده تصمیم می گیرد

برای آلومینیوم، بورس فلزات لندن (LME). که نشان می دهد قیمت های wold از

آلومینیوم و مبنایی برای محاسبه قیمت بسیاری از شرکت های آلومینیوم است.