کویل های آلومینیومی رانده شده

- Sep 21, 2017-

یکی از کسب و کار ما تولید کویل آلومینیوم رانده شده است،

تولید الگوهای مختلف می تواند الگوی رول آلومینیومی را تحت الشعاع قرار دهد

آلومینیوم کویل، رول آلومینیوم و الگوی منبت، عمدتا از جمله آلومینیوم

الگوی پوستی پوست پرتقال (یخچال و فریزر، سردخانه، صنعت حفظ حرارت

معمولا استفاده می شود، اثر عایق خوب)، نیم خط (لوله اگزوز خودرو، محفظه موتور مخروط
سری الگوی ویژه)

محصولات ما با کیفیت خوب است، دارای مزایای ضخامت یکنواخت.

این فرایند با استفاده از ماشین های خاتمه دهنده - ماشین آلات مورد نیاز برای خاتمه دادن می باشد

الگوی فشرده سازی - نورد - بسته بندی