آلومینیوم ورق های چینی قیمت

- Sep 08, 2017-

قیمت آلومینیوم چکرز

بسیاری از مشتریان از این سوال بپرسند:

چرا قیمت قیمت آلومینیوم آجیل متفاوت است؟

امروز، ما چه چیزی بر روی قیمت صفحه آلومینیوم چسبی تاثیر می گذارد.

و عرض قیمت آلومینیوم را تحت تاثیر قرار می دهد:

عرض معمولی بین 1000-1250 میلی متر است، اگر ما از محدوده قیمت افزایش یابد،

شرکت ما می تواند گسترده ترین 2200mm گسترده ای تولید کند، اما قیمت نیز بالاتر از

عرض متوسط ​​حدود 6000 یوان / تن است. بنابراین، عرض قیمت را تحت تاثیر قرار می دهد

ورق آلومینیومی الگو، و برای کاهش هزینه، پیشنهاد شده است.

الگو بر قیمت ورق آلومینیوم تاثیر می گذارد:

ورق آلومینیومی ورق های مختلف قیمت متفاوت است، ارزان ترین است پنج الگوی میله

صفحه آلومینیوم و قیمت بالاتر از الگوی آلومینیومی نشانگر است.

aluminum checkered plates price.jpg