آلومینیوم فویل

- Nov 07, 2017-

کاربرد: کانتینر غذا، کانتور، عایق ساختمان، دارویی، بسته بندی فویل خانگی و غیره

آلیاژهای: 1050، 1060، 1070، 1100، 1145، 1235، 1200، 3003، 3102، 8006، 8011، 8021، 8079
درجه: O، H14، H18، H22، H24، H26
ضخامت: 0.0055-0.2 میلی متر
عرض: 30 تا 1900 میلیمتر