6061 سهام کویل آلومینیوم

- Nov 06, 2017-

6061 داراي خواص مکانیکی خوبی است، دارای قابلیت جوش پذیری خوب، مقاوم در برابر خوردگی،

و اغلب اکسترود شده است. این یکی از رایج ترین آلومینیوم های آلومینیوم است

استفاده عمومی این معمولا در نمرات پیش رونده مانند 6061-O موجود است

(آنیل)، خواص خنثی مانند 6061-T6 (به صورت جداگانه و مصنوعی) و

6061-T651 (انحلال پذیر، کشش و استحکام کششی مصنوعی). استفاده شامل

برنامه های کاربردی مهندسی و ساختمانی، قایق، مبلمان و تجهیزات حمل و نقل.