5754 ورق آلومینیوم

- Oct 27, 2017-

5754 ورق آلومینیوم متعلق به آلیاژ آلومینیوم آل Mg-Si می باشد و دارای طیف گسترده ای از کاربردهای آن است

در زمینه صنعت پردازش آلومینیوم در سطح بالا. با توسعه شدید راه آهن

بازار حمل و نقل، و جهانی سازی دوران خودرو، نیازهای پردازش دریایی آلومینیوم

ورق ورق، حمل و نقل ریلی، قطعات پیچیده خودرویی با کیفیت بالا در حال افزایش است، 5754 آلیاژ بازار خوبی دارد

چشم انداز. 5754 صفحات آلومینیومی از انواع مختلف حرارت عملیات اصلی مواد اولیه خودرو هستند

صنعت تولید (درب خودرو، قالب، مهر و موم) و صنعت کنسرو.