1100 سهام کویل آلومینیوم

- Sep 05, 2017-

1100 آلومینیوم کویل سهام یک آلیاژ آلومینیوم در "تجاری خالص"

خانواده با حداقل 99.0٪ آلومینیوم، بیشترین آلیاژ آن است

از سری 1000 1100 سیلندر آلومینیوم نیز قوی ترین آلیاژ مکانیکی است

در سری، و تنها سری 1000 سری است که معمولا در رباط استفاده می شود. همزمان،

این مزایا را نسبتا کم آلیاژ (در مقایسه با سری های دیگر) حفظ می کند، مانند

هدایت الکتریکی بالا، مقاومت در برابر خوردگی و کارایی. 1100 سهام کویل آلومینیوم

می تواند توسط سرد کار، اما نه توسط درمان گرما. تهویه مطبوع، کندانسور، رادیاتور،

اواپراتور، سپر گرما، برنامه های کاربردی عمیق کشیده، چرخش، تیغه فن، اسمبلت و

کار ورق فلز نرم افزار های معمولی است.

1100 Aluminum Coil Stock.jpg