آلومینیوم آلومینیوم 1000 سری

- Oct 24, 2017-

1050: صنایع غذایی، شیمیایی و آبجو فشرده شده سیم پیچ، شیلنگ های مختلف،

پودر آتش بازی

 

1060: نیاز به مقاومت و مقاومت در برابر خوردگی را دارد

اما از قدرت بخواهید، تجهیزات شیمیایی استفاده معمولی آن است.

 

1100: برای پردازش نیاز به فرمولاسیون خوب و مقاومت در برابر خوردگی بالا،

اما لازم نیست که قطعات و اجزای سازنده و قوی مانند محصولات شیمیایی،

تجهیزات صنایع غذایی و ظروف ذخیره سازی، قطعات فلزی ورق، طراحی عمیق یا چرخش

قطعات جوشکاری hollowware، مبدلهای حرارتی، صفحات چاپی، صفحات، دستگاه های بازتابنده.