تعریف ساده از فویل آلومینیوم

- Mar 22, 2017-

آلومینیوم به طور مستقیم به ورق های نازک فلزی ماشین پرس یا مواد، اثر داغ مهر زنی با ماشین پرس یا فویل استرلینگ نقره نورد مشابه است، آن را نیز به برگ نقره ای کاذب نامیده می شود. از آنجا که از نرمی و انعطاف پذیری از آلومینیوم، دارای درخشش نقره ای، برش ifdelayed، ساخته شده با مواد سیلیکات سدیم نصب شده بر روی کاغذ بدون پوشش، مانند فویل آلومینیوم، همچنین می تواند چاپ شود. اما فویل خود را اکسیده و تاریک، اصطکاک و لمسی محو خواهد شد، به همین دلیل به نگهداری طولانی مدت صدق نمی کند از کتاب را پوشش مانند چاپ.