آینه پایان آلومینیوم آنودایز ورق

- Nov 11, 2017-

اگر شما با آلومینیوم آینه آشنا هستید، ممکن است این را بدانید

ورق آلومینیوم آنودایز آینه بهترین محصول است

امروزه ورق آینه پایان با جلا ساخته شده است، بیشتر است

روشن و زیبا از ورق آینه anodised، اما سطح است

آسان به صدمه زدن Anodizing معادل حفاظت از پایان است

سطح به طور کلی، سطح روشن بهتر خواهد بود که جلا است

ابتدا و سپس از طریق اثر اکسیداسیون. اگر ورق آینه اکسید شده باشد،

آن می تواند رنگ های مختلف داشته باشد و صدمه به آن آسان نیست. پس از انجماد،

عملکرد قوی تر است، به راحتی قابل آسیب نیست، محصول تولید شده درجه بالاتر از کیفیت است.