کاربرد آلومینیوم آینه

- Sep 21, 2017-

ورق آلومینیوم آینه است که به طور گسترده ای در زندگی مدرن استفاده می شود. هنان Mintai آینه

آلومینیوم به طور گسترده ای مورد استفاده در بازتابنده روشنایی و چراغ های دکوراسیون، جمع آوری

مواد بازتابنده، دکوراسیون داخلی دکوراسیون خارجی، پانل های لوازم خانگی

پوسته محصولات الکترونیکی مبلمان آشپزخانه دکوراسیون داخلی و خارجی خودرو, نشانه, لوگو,

توشه و جواهرات جعبه و زمینه های دیگر.

استفاده از آلومینیوم آینه

بیشتر مزیت برای آینه و بازتابنده آلومینیوم ورق مواد دیوار مانند

ساختمان پرده بیرونی دیوار بازسازی ساختمان قدیمی ورق آلومینیوم آینه بازتاب

برای دکوراسیون درب مغازه، تبلیغات روی صفحه نمایش سیستم عامل و نشانه ها و یا wallboards

و سقف تونل ها و یا مواد صنعتی