پایان آلومینیوم 1060 رول برای قدرت باتری

- Nov 04, 2017-

رول 1060 آلومینیوم است که عمدتا در اتصال نرم قدرت باتری استفاده می شود،

با توجه به بازخورد کاربر نمونه با شرکت ما1060 آلومینیوم سیم پیچ رول 

O نوع آلومینیوم: اتصال باتری قدرت نرم، تک تراشه آلومینیوم فویل

می توان برش یک بار در جوش هنگام همجوشی خوب است، هیچ با مته سوراخ کردن، سطح صاف،

جوشکاری جامد, رسانا عملکرد اتلاف گرما غیر اکسیده، غیر سلسله مراتبی، سریع.