رول آلومینیوم ورق، آلومینیوم کویل کاربرد

- Nov 17, 2017-

رول آلومینیوم ورق، آلومینیوم کویل کاربرد:

به طور گسترده ای در یخچال، فریزر، دکوراسیون داخلی، سقف، سقف،

دکوراسیون دیوار، لوازم خانگی و سایر محصولات field.The

انواع ضخامت، عرض و مشخصات، که می تواند به اندازه کافی اندازه گیری شود

تقاضای کاربر. برای مصارف عایق، یخچال فریزر، ذخیره سازی سرد، پانل های بام،

طبقه، ساختمان، برق، دیوار، ماشین و غیره.