چشم انداز توسعه از فویل آلومینیوم

- Mar 22, 2017-

مصرف آلومینیوم در چین است روند افزایش، از 300000 تن در سال 2001 به سال 2010، حدود 1.3 میلیون تن، نرخ رشد مرکب سالانه 18٪؛ اگرچه چین تنها به ایالات متحده، دومین مصرف کننده در جهان از فویل آلومینیوم دوم است، اما افزایش زیادی در فضای آلومینیوم فویل بازار چین وجود دارد.

شرکت تخصصی در تولید فویل آلومینیوم از نظر مدیریت، نیاز غیر قابل انعطاف، مهارت های حرفه ای خوب، برای رفع نیازهای خاص از کاربران بازار از فویل آلومینیوم، و همراه با نوآوری مستمر محصول، در حال توسعه مواد فویل جدید مناسب تر است. کار آلومینیوم تخصصی با ارائه یک کاربر خاص با کیفیت ویژه بالا، کارایی بالا، ارزش افزوده بالا محصولات و خدمات، به طوری که برای به دست آوردن یک درآمد پایدار است.

آلومینیوم کار فویل، در همکاری با آژانس های تحقیقاتی آلومینیوم بازار پردازش، به طور کامل مطالعه بازار با استفاده از مدل توسعه حرفه ای، نام تجاری ساخته شده در آلومینیوم فویل بخش های بازار. جدید چشم انداز آلومینیوم بازار فویل کوچک است، اما می تواند طولی گسترش زنجیره ای صنعتی، فویل آلومینیوم materialinto محصولات نهایی، در بالا محصولات ارزش افزوده تکیه می تواند فقدان مقیاس ظرفیت بازار حرفه ای جبران، با تکیه بر یک نام تجاری تخصصی مزیت رقابتی، شما می توانید هنوز هم مزایای بهتر است.