ویژگی های فویل آلومینیوم

- Mar 22, 2017-

فویل آلومینیوم تمیز، بهداشت و ظاهر براق، می توان آن را withmany سایر مواد بسته بندی مواد بسته بندی یکپارچه، و عوارض چاپ فویل آلومینیوم بهتر از مواد دیگر علاوه بر فویل آلومینیوم نیز دارای ویژگی های زیر:

(1) سطح فویل تمیز، بهداشتی، هیچ باکتری یا میکروارگانیسم می تواند سطح growon نمی باشد

(2) فویل آلومینیوم مواد بسته بندی غیر سمی است، می توان آن تماس مستقیم با thefood بدون هر گونه نگرانی از آسیب به سلامت انسان.

(3) مواد بسته بندی از فویل آلومینیوم بی بو است، باعث نمی شود غذاهای بسته بندی شده اند بدون بو است.

(4) اگر فویل خود فرار باقی ماند، آن را به خود و بسته بندی از مواد غذایی notdry خواهد و یا کوچک.

(5) تحت هیچ دمای بالا و یا پایین، فویل آلومینیوم، وجود خواهد داشت بدون نفوذ نفت رخ می دهد.

(6) فویل آلومینیوم به عنوان یک بسته بندی مواد مات، بنابراین برای محصولات یکشنبه ری، مانند مارگارین مواد بسته بندی خوب است.

(7) فویل آلومینیوم دارای انعطاف پذیری خوب، به طوری که می توان برای بسته بندی محصولات invarious اشکال استفاده می شود. همچنین می توانید با هر یک از ظروف مختلف به شکل ایجاد می شود.

(8) سختی از فویل آلومینیوم، و همچنین دارای استحکام کششی بزرگ، استحکام پارگی کوچک است، بنابراین بسیار آسان به پاره است.

(9) می تواند حرارت مهر و موم شده فویل خود، باید بر روی سطح materialsuch گرم به عنوان PE اعمال شود می تواند حرارت مهر و موم شده.

(10) فویل آلومینیوم و سایر فلزات سنگین و یا تماس با فلزات سنگین، ممکن است عوارض جانبی وجود دارد.