ورق آلومینیوم الماس

- Sep 15, 2017-

آلومینیومبشقاب الماس به آج بشقاب است داغ رول، ورق آلومینیوم

با الگوی الماس مطرح شده. این است که عمدتا برای مقاومت لغزش آن در آمبولانس استفاده می شود،

کامیون های آتش نشانی و یا کامیون ها کار می کنند. آن را برای اهداف تزئینی و همچنین سنگین استفاده می شود

مخازن ذخیره سازی. ما ارائه طیف گسترده ای از اندازه و بریدن می تواند به اندازه ما خطوط بالا برای کار سفارشی.

Aluminum Diamond Plate.jpg