الماس آلومینیومی 6061-T6 آلومینیومی

- Sep 09, 2017-

الماس آلومینیومی 6061-T6 آلومینیومی

Treadplate آلومینیوم معمولا به عنوان Diamondplate شناخته می شود.

این قوی، سبک وزن است و برای محافظت و استفاده می شود

کشش در مناطق ترافیکی بالا.

 

6061 الماس محافظ صفحه

این یک الگوی الماس شکل گرفته، که به آن را می دهد

نام مستعار مشترک، '' صفحه الماس ''.

6061-T6 Aluminum Diamond Tread Plate.jpg