ورق آلومینیومی 5005

- Sep 14, 2017-

ورق آلومینیومی 5005 توضیحات:

ورق آلومینیوم 5005 و مقاومت معادل 3003، قابلیت پذیرش،

پردازش خوب، آلیاژ آلومینیوم 5005 و 3003 مشابه،

با قدرت متوسط و مقاومت در برابر خوردگی خوب است.

فیلم اکسید آنودیک روشن تر از فیلم اکسید روی است

3003 آلیاژ و با رنگ آلیاژ 6063 سازگار است.

عملکرد ورق آلومینیومی 5005:

1، چگالی کم، مقاومت کششی بالا، طول عمر بالا، عملکرد جوشکاری،

درمان گرما برای تقویت، فقط پردازش سرد برای بهبود قدرت؛
2، Yuanlong تولید آلومینیوم 5005 آلومینیوم، با تشکیل خوب است

پردازش پذیری، مقاومت در برابر خوردگی، قابلیت جوش پذیری، اکسیداسیون عملکرد پردازش عمیق

5005 Aluminum Plate.jpg