ورق آلومینیوم 5000-6000

- Sep 13, 2017-

5052 H32 و H34 ورق آلومینیوم است بالاتر استحکام خستگی و مقاومت در برابر خوردگی عالی

خصوص در برنامه های کاربردی دریایی و workability.5052 آلومینیوم ورق است که معمولا استفاده می شود به

مخازن سوخت را. آلیاژ 5052 و 5082 آج صفحه به طور گسترده ای استفاده می شود برای مصالح ساختمانی.

ورق آلومینیوم سری 6000 بیشتر در شکل اکسترود معماري خصوص قاب پنجره استفاده می شود،


چارچوب درب سقف و فریم های ورود به سیستم. به طور معمول با سطح بسیار صاف مناسب برای آندایزینگ تولید می شود.

5000-6000 Aluminum Sheet.jpg